استخدام در نوین سنج آزما ابتکار

دربهای شرکت به روی نیروهای متخصص، محقق و پویا همواره باز خواهد بود.

اگر تمایل به همکاری با شرکت نوین سنج آزمای ابتکار را دارید، رزومه خود را برای ما ارسال کنید. پس از بررسی با شما تماس گرفته خواهد شد.

استخدام

فرصت های شغلی برای افراد محقق و پویا

چند نکته قبل از ارسال رزومه

مهارت ها و تخصص های مورد نیاز

قبل از ارسال روزمه خود لطفا این موارد را مطالعه فرموده و در صورت پذیرفتن و دارا بودن شرایط رزومه خود را برای ما ارسال فرمایید. بدیهی است که به رزومه هایی که حداقل های مورد نیاز را نداشته باشند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مهارتهای مورد نیاز :

  • مهندسی برق  گرایش مهندسی کنترل و ابزار دقیق
  • مهندسی الکترونیک گرایش صنعتی
  • مهندسی شیمی گرایش شیمی مواد غذایی
  • مدیریت بازرگانی

مهارت های عمومی مورد نیاز :

  1. تسلط کامل به مهارتهای ICDL
  2. تسلط کامل به زبان انگلیسی

اگر جویای شغل تخصصی هستید

فرصتی استثنایی، در محیطی پویا و علمی

همین حالا رزومه خود را برای ما ارسال کنید. پس از بررسی و تایید صلاحیت، با شما برای آغاز یک همکاری بی نظیر تماس گرفته خواهد شد.